Home / Kultur

Kultur

Uygarlık Türleri

Tip 0: Alt Evren Kültürü – Bu medeniyet enerji ve ham maddelerini ahşap, kömür ve yağ gibi organik esaslı kaynaklardan çıkarır. Böyle bir uygarlık tarafından kullanılan herhangi bir roket mutlaka kimyasal tahrik sistemine bağlı olacaktır. Bu tür yolculuk fazlasıyla yavaş olacağından, bu düzeyde bir uygarlık (çoğunlukla) kendi gezegeniyle sınırlı kalacaktır. Tip …

Read More »

Güneş Ülkesi ve Anlamları

Güneş ülkesi kelimesinin tarihteki anlamlarını araştırmaya çalıştık. Güneş ülkesi adı, yaşamımızı sürdürmemizde çok büyük bir rolü olan güneşin hayatla olan güçlü bağları nedeniyle seçilmiştir. Çünkü güneş bu dünyadaki herkesi kucaklar ve onlara hayat verir. Ayrıca üzerinde yaşadığımız toprakların tarihten gelen çok güzel bir adı var: Anatolia. Anatolia ya da Türkiye’deki …

Read More »

Sanat Nedir? – Bolum 1

Sanat Politik duruşun tercihlerden doğuyor olmasını söylemek farklı şeydir, politikada tercihlerin zorunluluktan doğuyor olmasını söylemek farklı şey. Bu iki açılım arasında oluşan farklılık, politik duruşun tercihten çok zorunluluktan yani ‘kendi kendine olandan’ kaynaklanmasının öncül değil de soncul kabul edilmesinden ileri gelir. Devrimci bireyin, sınıfsal çıkarları gözeterek kendisine, kendi gibilerine ve …

Read More »

Anadolu İnanışları – Bölüm 1

Üzerinde yaşadığımız toprakların inançlarını, geleneklerini ve bugününü etkileyen alışkanlıklarını tarihimizde bulmak ve bunların gerçek anlamlarına ulaşmak için, Anadolu tarihi ve kültüründe bu sayıdan başlayarak bir yolculuğa çıkacağız. Yolculuğumuzun hedefi gerçeği öğrenmek, Anadolu tarihinin derinliklerinde kimliğimize yeniden kavuşmak. Belli ki uzun ve önemli bir yolculuğa çıktık. Bunun için de en baştan …

Read More »

OYUN ve Kültür

Her yeni oyun özgürleşmenin kendisidir Eğlenmek-çocukluk, Dil-Keşif-özgürlük, Taklit-eylem-birliktelik, Hayal-gezi-haz-yaşam, Ebe-kural-kurmak-ciddiyet, Çatışma-belirlilik-yaşam, İletişim-doğaçlama-bilgi-ayin-şiddet-kuralsızlık. Bu kavramlardan oyunun tanımını, basit ve ilk oyunların özelliklerini ve oyunun asallarını çıkarabiliriz. Oyun: bireyin bir toplama ait olmasını, grup içindekilerle birlikte bir eylemi gerçekleştirmesini sağlar. Tüm bu işin sonunda ise, ortaya hayatın taklidinin sunulması çıkar. Basit oyunlar …

Read More »