Home / Politika

Politika

Türkiye İşçi Sınıfı ve 70 Direnişi

Türkiye işçi sınıfının kendiliğinden başkaldırı geleneği yoktur. Bu geleneksizlik işçi sınıfına kendine öncel tarihsel aşamalardan miras kalmıştır. Yedi yüzyıllık Osmanlı devletleşmesinde, proletaryaya öncel olan başta köylülük olmak üzere halk kesimlerinin, devletle olan ilişkileri biat ilişkisidir, taabiyet ilişkisidir. Kadim göçebe devletleşmesinin bir sonucu olarak, devlet-halk çelişkisinde halkın genel eğilimi isyan eğilimini …

Read More »